HypothuisNederland.nl

Ook uw aflosvrije deel moet worden afgelost op einddatum..

Heeft u een aflosvrije hypotheek bij Nationale Nederlanden,

dan is de kans groot, dat dit leningsdeel onbeperkt" mag doorlopen

u kunt dit terugvinden in de hypotheekakte. 

Bij andere geldgevers is de kans bijzonder groot, dat u wel degelijk

op einddatum van de hypotheek moet aflossen. 

U zult denken kan het tegen die tijd niet worden voortgezet of overgesloten? 

Het antwoord is: Ja dat is goed mogelijk, maar dan wel tegen de dan geldende inkomensnormen.

Indien u tegen die tijd minder dan 10jaar van uw pensioen/a.o.w. gerechtigde leeftijd af zit,

dan zal gerekend worden met uw pensioen/aow inkomen. 

Mocht uw pensioen/a.o.w. inkomen niet toereikend zijn, dan is daar een probleem... 

U kunt dit voorkomen door tijdig uw hypotheek aan te passen of over te sluiten. 

U kunt nu nog financieren op basis van uw huidige inkomen indien u op het moment van wijzigen

jonger bent dan 57 jaar en 3 maanden. Of wel nog meer dan 10 jaren te gaan heeft tot u

pensioengerechtigde leeftijd 

Vul het contact formulier in als u meer hierover wilt weten.

Ik neem zeer spoedig contact met u op. Klik voor het contactformulier